ضرورت استفاده از ضد یخ از زبان مهندس قدمگاهی در مجله دنیای خودرو

ضرورت استفاده از ضد یخ از زبان مهندس قدمگاهی در مجله دنیای خودرو همیشه از پیچیدگی ها و حساسیت پیشرانه خودروهایی که هر روز از آنها استفاده می کنید و شما را به مقصد مورد نظر می رسانند گفته ایم. حالا می خواهیم با پرداختن به روانکارها و روغن هایی که با حفاظتشان از پیشرانه […]