مصاحبه رادیویی با دکتر سید رضا قدمگاهی

دکتر سید رضا قدمگاهی در پاسخ به سوال آشنایی با گروه کارخانه جات و همچنین کلیاتی در مورد ضد یخ گفتند: این مجموعه از سال 1363 آغاز به کار کرد و از سال 1393 شروع به ساخت ضد یخ نمود، برند توسکا علیرغم سختگیری های موجود در استانداردهای تولید ضد یخ، موفق شد تمامی موانع […]