آیا رنگ ضد یخ در کیفیت آن تاثیر دارد؟

رنگ ضد یخ

همانطور که می دانید کیفیت های مختلفی در تولید ضد یخ می بایست رعایت شود تا محصول نهایی از هر لحاظ استاندارد و قابل استفاده برای انواع خودرو و بدنه موتور خودرو باشد، همانطور که در مقالات قبلی نوشته شد کیفیت ضد خوردنگی ضد یخ در حال حاضر حتی مهمتر از دیگر کیفیات ضد یخ […]