بهترین زمان تعویض ضد یخ چه وقتی است؟ و چرا؟

بهترین زمان تعویض ضد یخ خودرو

پیش از اینکه به صورت مستقیم به موضوع دوره ی و بهترین زمان تعویض ضد یخ بپردازیم، لازم است به اهمیت تعویض به موقع ضد یخ اشاره شود. همانطور که سرویس های سالانه هر وسیله مختلف میتواند از هزینه های جانبی و هنگفت جلوگیری نماید و تضمین کننده سلامت همه جانبه وسایل باشد، تعویض به موقع […]