شاید باورتان نشود ولی وظیفه اصلی ضد یخ خاصیت ضد خورندگی است

خاصیت ضد خورندگی ضد یخ

تعریفی که در ذهن همه ما از وظیفه و عملکرد اصلی ضد یخ شکل میگیرد، محافظت از سیستم خنک کننده و موتور در مقابل سرمای شدید و دمای زیر صفر است، یعنی همه ما تنها زمانی اقدام به خرید و استفاده از ضد یخ میکنیم که کمی هوا سرد شده باشد و بخواهیم از خودرو […]

مصاحبه مهندس حسین قدمگاهی در مورد ضد یخ در خبرگزاری های مختلف

مصاحبه با خبرگزاری ایسنا

بازتاب گسترده مصاحبه جامع مهندس حسین قدمگاهی مدیر توسعه، فروش و بازرگانی ضد یخ توسکا در رسانه های مختلف داخلی و خارجی، مصاحبه مهندس حسین قدمگاهی به دلیل جامع بودن تا امروز در رسانه های مختلف با ابعادی بسیار وسیع منتشر شده است: در ذیل لیستی از چندین خبرگزاری و پایگاه خبری که این مقاله را […]