مصاحبه رادیویی کامل و جامع دکتر رضا قدمگاهی

کارخانه و خط تولید ضد یخ توسکا

تیزر تبلیغاتی ضد یخ توسکا (همون همیشگی)