بیشتر رادیاتورهای خودروهای مختلف برای خنک کردن به یک سیال و مایع جهت خنک کردن و انتقال حرارت به بیرون نیاز دارند، که با جریان در جداره های موتور، بخش عمده گرما را به خود جذب کنند و به فضای بیرون موتور هدایت نمایند. یکی از پرکاربردترین و در عین حال ارزانترین سیالات مورد استفاده در رادیاتور آب است.
 

کاستی های پر هزینه آب:
1- خاصیت اکسید نمودن آهن (زنگ زدن) توسط آب با دمای 5 تا 60 درجه سانتی‌گراد، قطعات فلزی موتور و رادیاتو دچار زنگ زدگی می شوند.
2- یخ زدن آب در دمای زیر صفر.
3- نقطه جوش آب که در فضای بسته بسیار پایین تر نیز می آید.

راه حل، استفاده از ضد یخ های استاندارد.

کاستی های آب باعث شده تا کشورهای دارای صنعت پیشرفته، خریداران خودرو را تشویق به خرید و استفاده از ضد یخ ها، علی الخصوص ضد یخ های دارنده خاصیت ضد خورندگی نمایند تا موتور و اجزای دیگر خودرو را از گزند پوسیدگی و اکسید شدن نجات دهند.

متخصصان و کارشناسان جبال شیمی بهترین ترکیب سیال مورد استفاده در رادیاتور را، مخلوطی تقریبا برابر از آب و ماده ضد یخ استاندارد، با قابلیت ضد خورندگی می دانند تا ضمن پایین آوردن دمای انجماد تا کمتر از 40- درجه، موجب افزایش نقطه‌ جوش تا بیش از 112 درجه سانتیگراد و نیز جلوگیری از خوردگی و زنگ‌ زدگی می‌ شود.

بازگشت به صفحه اصلی ضد یخ توسکا