خاصیت ضد خورندگی 100%
خاصیت ضد یخ 100%
خاصیت ضد جوش 100%
  • کیفیت
  • کارایی

حمایت از تولید ملی، توسعه کسب و کار ایرانی

مقابله با سرما، گرما و استهلاک

توسعه کسب و کار ایرانی (توسکا)

تولید ملی با کیفیت